ipx620中文字幕相泽南令美

ipx620中文字幕相泽南令美

见黑苔及生芒刺者,必死。不轻不重,中而取之乃得,其脉应于血肉之间,阴阳相半。

因当下失下,热气入胸干肺故耳。表证未罢,毒瓦斯未散,故有发斑之候。

其候身重气乏,小腹绞痛,头不能举,足不能行,四肢拘急,百节解散,眼中生花,手足拳挛,其脉离经,皆不可治。脉芤迟,腠理开,洒然毛耸,口齿燥,白虎加人参汤。

今将浮、中、沉三脉列为三图,图下就注证治之法,使因脉以知证,缘证以明治,以此达彼,犹粗浮,初排指于皮肤之上,轻手按之便得,曰浮。如小水不利而见头汗出者,乃阳脱也。

先渴后呕,则为水停,属赤茯苓汤。若自汗出,不恶风寒,则为表证罢而里证实也,承气汤下之。

痰逆恶寒,橘皮汤。 非黄、桂枝,不能实表间虚汗。

Leave a Reply